Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech:

 

Hlavní kontakt: Karel Brabec  - 776 329 206
 

Anebo, kdyby tohle číslo nevyšlo což se stává maximálně jednou až

dvakrát do roka, ale i s tím je nutno počítat, potom volejte:

 

- 775 329 206